Пружанский районный исполнительный комитет

Пружанский районный исполнительный комитет
burger

Основные нормативно правовые акты, которыми руководствуется отдел ЗАГС

16/07/2018 07:49

Основные нормативно правовые акты, которыми руководствуется отдел загса

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»

Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц»

Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»

Указ Президента Республики Беларусь от 12 июня 2006 г. № 385 «О некоторых мерах по совершенствованию работы органов, регистрирующих акты гражданского состояния»

Директива Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата»

Положение о порядке организации работы с гражданами в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1454.

А также иные акты законодательства.
Асноўныя нарматыўна прававыя акты, якімі кіруецца аддзел загс

1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і;

2. Закон Рэспублікі Беларусь ад 18 ліпеня 2011 г. № 300-З «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб»;

3. Закон Рэспублікі Беларусь ад 28.10.2008 № 433-з «Аб асновах адміністрацыйных працэдур»;

4. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15.10.2007 № 498 «Аб дадатковых мерах па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб»;

5. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»;

6. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 12.06.2006 № 385 «Аб некаторых мерах па ўдасканальванні работы органаў, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану»;

7. Дырэктыва Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 27.12.2006 № 2 «Аб дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата і павышэнні якасці забеспячэння жыццядзейнасці насельніцтва»

8. Палажэнне аб парадку рэгістрацыі актаў грамадзянскага стану і выдачы дакументаў і (або) даведак органамі, якія рэгіструюць акты грамадзянскага стану, зацверджанае пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 1454 ад 14.12.2005 года.

9. А таксама іншыя акты заканадаўства.

К списку новостей

Интернет-ресурсы

Полезные ссылки